Parkha Na Hera Na Lyrics - Sushant K.C. , Parkha Na Hera Na Chords


Parkha Na Hera Na Lyrics 

Vari khayo, pari khayo, aago salkiyo rasayo rasani, maya taitira palkiyo 
parkha, parkha, parkha na, nagara na, hatara nagara yata khojira, uta khojirachhu tyo mayako artha parkha, parkha, parkha na, nagara na, hatara nagara yata khojira, uta khojirachu tyo mayako artha 

timi kina pheri pharkipharki aaira, sata'ira dinarata? Timi kina pheri pachi-pachi chalira paila?


Ekachoti ta phasayau, hunna arko pali sojo-sojo para, boli timro jali kahilekahimm socchu, je bhayo keko lagi? Hunata ke sahi ho gayau ni sika'i bamk sabai yada ni laijau baru samaya, samaya kati kharca bhaecha, hisaba ta khai ke garnu pachera laja ta ke pharkanu? Yeah


parkha, parkha, parkha na, nagara na, hatara nagara yata khojira, uta khojirachu tyo mayako artha


ladaipadai bhakimdai themm dayambayam tamaraitira dhalkiecha mero maya ladaipadai bhakimmdai them dayambayam tamaraitira dhalkiecha mero maya


Najudhau timi aakha, pheri najudhau aakha nahera malai tyasari, najudhau timi, yeah bani timro sabai, sabai, sabai, sabai thaha cha dherai choti bhogisakem timro tyo tamasa sataera gharighari phakaune asa phakaera pheri mana dukhaune, thaha cha


timi visalu sapajhai, tito sarabajhai bani sarapa nai ayau jivanama ati kharaba bhaisakyo jamana nai hamro kathako sakisakyo pana


Ekachoti ta phasayau, hunna arko pali sojo-sojo para, boli timro jali kahilekaha sochchhu, je bhayo keko lagi? Hunata ke sahi ho gayau ni sikai bmaki sabai yada ni laijau baru samaya, samaya kati kharcha bhaecha, hisaba ta khai ke garnu paceura laja ta ke pharkanu? Yeah


Parkha, parkha, parkha na, nagara na, hatara nagara yata khojira, uta khojirachhu tyo mayako artha


ladaipadai bhakidai the dayabaya tamaraitira dhalkiechha mero maya ladaipadai bhakidai the dayabaya tamaraitira dhalkiecha mero maya
Click Here For Download This Song

Post a Comment

0 Comments

Copyright © 2021|nefolinew.com|All Rights Reserved